ESCAC

L'objectiu dels cursos de Posada en escena, Direcció d'actors i Escriptura dramàtica en el ESCAC, consisteixen principalment a donar les eines necessàries als alumnes, per a saber comunicar-se amb els actors a l'hora de dirigir-los. Aprendre a analitzar les escenes d'un guió per a entendre el què volem comunicar i com fer-ho.

Ensenyar-los la importància de comprendre el recorregut emocional dels personatges d'una història. Entendre els components que configuren una història: l'argument i el tema principal; els seus personatges, conflictes i emocions, la relació entre ells, les seves intencions i els esdeveniments que els envolten; el context social i la seva època; l'ús de l'espai escènic com a mitjà d'expressió. En definitiva, el meu treball consisteix a guiar-los perquè sàpiguen transmetre el que volen expressar.